Proizvodi / Paprika / MARBELLA F-1

MARBELLA F-1
Plod: 130-170g
HR: Tm:0-2
OPIS:
Rani hibrid bele blocky paprike. Zbog jakog korenovog sistema i kratkih internodija, ovaj hibrid se uspešno može gajiti i bez potpore. Veoma dobro zameta, visok procenat prvih plodova koji su veoma ujednačeni. Sazreva u narandžastu boju. Otpornost na Tm:0-2


Copyright © 2018 GROWER SEED