Proizvodi / Paprika / PROMETHEUS F-1

PROMETHEUS F-1
Plod: 170-200g
OPIS:
Slatka, rana paprika, svetlozelene boje. Plodovi su transportabilni i veoma postojani Preporučeni sklop biljaka: plastenička proizvodnja 5-6 biljaka/m², na otvorenom polju 6-7 biljaka/m². Težina plodova: 170-200g.


Copyright © 2018 GROWER SEED