Proizvodi / Karfiol / WHITE GLOBE F-1

WHITE GLOBE F-1
OPIS:
Rani hibrid sa koncentrovanim zrenjem, novitet sa vegetacijom dužine 65-75 dana. Sredenje bujna biljna masa, uspravni i široki listovi. Cvast je snežno bele boje i veoma atraktivna. Podjednako preporučujemo proizvodnju u prolećnoj i u jesenjoj sezoni.Glavice: 1,0 – 1,5 kg. Dobra tolerancija prema stresnim uslovima


Copyright © 2018 GROWER SEED