Proizvodi / Karfiol / SPRING SUN F-1

SPRING SUN F-1
Težina: 2 - 3kg
OPIS:
Vegetacija 60 dana od sadnje, težina oko 3 kg, cilindričan oblik, tamnozeleni listovi. Tolerantan na trulež korena i sušenje vrha listova. Glavice: 2,0 – 3,0 kg


Copyright © 2018 GROWER SEED