Proizvodi / Salata / BOLERO

BOLERO
HR: Bl : 1-4,22,25 LMV, Fol
OPIS:
Crveni hrastov list Salata za proizvodnju na otvorenom polju ili u plastenicima. Otpornost : Bl : 1-4,22,25 LMV, Fol


Copyright © 2018 GROWER SEED