Proizvodi / Salata / NEWDUKE

NEWDUKE
HR: Bl. 1-16,21,23-25
Težina: 500g
OPIS:
Kristalka Iceberg salata za proizvodnju tokom cele sezone. Težina 500g. Otpornost : 1-16,21,23-25


Copyright © 2018 GROWER SEED